Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

#89

Το “σχέδιο” για το ΓΠΑ

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στόχος παραμένει  το  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παλαιότερα με την «μεταφορά» του στον θεσσαλικό κάμπο, αργότερα με  την ένταξή του  ως Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής σε υπό ίδρυση νέο Πανεπιστήμιο (Αττικό) ή σε υπάρχον ΑΕΙ (ΕΚΠΑ ή ΕΜΠ) και σήμερα είτε με την ένταξη του ΓΠΑ σε άλλο ΑΕΙ ή με την «διεύρυνση» του.  Και στην μεν περίπτωση της ένταξης της τότε Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής οι συνέπειες θα ήταν μόνον ή σχεδόν μόνο διοικητικής φύσης αφού ως Σχολή θα διατηρούσε την ευθύνη προγράμματος σπουδών αλλά  κυρίως τον γεωπονικό της χαρακτήρα. Αντίθετα, σήμερα, μετά την εγκατάλειψη του εγχειρήματος ένταξης του ΓΠΑ σε άλλο ΑΕΙ (όπως απειλούσαν), που θα αποτελούσε πλήρη υποβάθμιση του Ιδρύματος μας, η επιχειρούμενη  «διεύρυνση» έχει σκοπό την άλωση εκ των έσω του ΓΠΑ και την αλλοίωση του γεωπονικού του χαρακτήρα με την ένταξη σ αυτό πληθώρας ανόμοιων, ετερόκλητων και αχρείαστων Τμημάτων ΤΕΙ και μάλιστα υπολειτουργούντων ή μισοδιαλυμένων, που αντί να καταργηθούν γίνονται πανεπιστημιακά (διαφορετικές, βέβαια, ήταν οι θέσεις και απόψεις  του Υπουργού Παιδείας,  και ως ιστορικού μέλους  του ΕΔΠ και της ΠΟΣΔΕΠ αλλά και ως καθηγητή του ΕΚΠΑ, στα θέματα της πανεπιστημιακής παιδείας, τότε…).

Κατά την άποψή μου, τα βήματα είναι προσχεδιασμένα : α) ένταξη/δημιουργία και άλλων, (εκτός των προτεινόμενων σήμερα) κατά κανόνα μη γεωπονικού χαρακτήρα και κατά προτίμηση υποβαθμισμένων τμημάτων και γνωστικών αντικειμένων ακόμη και επιπέδου ΙΕΚ  β) ίδρυση νέων σχολών μη γεωπονικού χαρακτήρα εντός του ΓΠΑ  γ) σταδιακή απώλεια τόσο του γεωπονικού χαρακτήρα όσο και της διοικητικής δομής και δ) αλλαγή του ονόματος του ιδρύματος, μέσα στο οποίο το ΓΠΑ θα «μετεξελιχθεί», πιθανόν, σε Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών …

Ίσως μοιάζουν τα παραπάνω με σενάριο φαντασίας, υποθέσεις, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Αλλά  σ αυτό το θέατρο του παραλόγου που ζούμε καθημερινά και που κορυφώνεται στα πανεπιστήμια, υπάρχει έστω ψήγμα επιστημονικής τεκμηρίωσης  για την ένταξη τόσο ανόμοιων και υποβαθμισμένων τμημάτων στο ΓΠΑ και τη διασπορά τους σε πόλεις, και κωμοπόλεις.

Πιστεύω ότι θα είναι λάθος  α) η επιλογή της αντιμετώπισης  του σχεδίου Νόμου με επιστημονικά επιχειρήματα και β) η συζήτηση του τύπου «δεχόμαστε τούτο το τμήμα, αλλά όχι το άλλο» που νομοτελειακά θα οδηγήσει σε   συμψηφισμό, με απρόβλεπτες συνέπειες για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο .

Εκτιμώ ότι επιβάλλεται η ενεργοποίηση του συνόλου της γεωπονικής κοινότητας (πανεπιστημιακά γεωπονικά τμήματα, γεωτεε, επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, διδάσκοντες, διδασκόμενοι και εργαζόμενοι), ώστε μέσα από μία συγκροτημένη και τεκμηριωμένη πρόταση στην οποία θα ενσωματωθούν παλαιότερες θέσεις/μελέτες αλλά και οι νέες προκλήσεις, να επιχειρηθεί άμεσα η ορθολογική διεύρυνση/μετεξέλιξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα διασφαλίζει τον γεωπονικό/γεωτεχνικό του χαρακτήρα.

Μανόλης Ν. Σταυρακάκης