Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

#80

Σχετικά με το υπό κατάθεση Νομοσχέδιο διαφωνώ για τους λόγους που έχουν αναφέρει οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων Α.Φ.Π.&Γ.Μ. και Ε.Φ.Π. και γι’ αυτό δεν τους επαναλαμβάνω.  Έχω να καταθέσω τα κάτωθι:

1.  Την απόφαση της Συγκλήτου 529/23.02.2018 (βλ. συνημμένο αρχείο).

2.  Να δημιουργηθούν τουλάχιστον 5 Σχολές με περισσότερα Τμήματα, αυστηρά Γεωτεχνικού χαρακτήρα ώστε να μην αλλοιωθεί ο Γεωτεχνικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου μας.

3.  Να μην διασπαστούν τα υπάρχοντα 6 Τμήματα του Πανεπιστημίου.

4.  Ο χρόνος διαβούλευσης που θέτει η Πρυτανεία (μέχρι τις 15 Νοεμβρίου) είναι πολύ μεγάλος και φοβάμαι ότι έως τότε το Νομοσχέδιο θα έχει ψηφιστεί ως έχει εκτός κι εάν το Υπουργείο έχει δεσμευτεί στην Πρυτανεία, αλλιώς θα πρέπει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου να βιαστούμε να στείλουμε τις προτάσεις μας στο Υπουργείο.

5.  Θα πρέπει να διεκδικήσουμε με σθένος, και να το θέσουμε ως πρώτη προτεραιότητα, την ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής στο Γ.Π.Α. για τους παρακάτω λόγους:  (α)  Είναι ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου (βλ. συνημμένο αρχείο).  (β)  Δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Νότια Ελλάδα, υπάρχει ένα στο ΑΠΘ και ένα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο υπολειτουργεί.  (γ)  Στο ΓΠΑ υπάρχει το καλύτερο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, από όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια με βάση εισαγωγής περί τα 15500 μόρια, πλήρως στελεχωμένο με μέλη ΔΕΠ (εκ των οποίων 3 κτηνίατροι) και άρτια εξοπλισμένο.  Θα χρειαστεί να δημιουργηθούν κλινικές που θα εξοπλιστούν με όργανα.  (δ)  Οι απόφοιτοι της Κτηνιατρικής εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ όπως και γεωπόνοι.  (ε)   Πριν από μερικούς μήνες όταν επισκέφθηκα τον κ. Υπουργό και του εξέθεσα αυτή την σκέψη μου βρήκε την ιδέα μου καταπληκτική.  (στ)  Η στελέχωση του Τμήματος δεν θα χρειαστεί περισσότερα από 10 μέλη ΔΕΠ καθόσον τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής μπορούν να καλύψουν τα βασικά μαθήματα και μαθήματα Ζωοτεχνίας των 2-3 πρώτων εξαμήνων.  (ζ)  Η ίδρυση του Τμήματος Κτηνιατρικής θα ανεβάσει το μέσο όρο των βάσεων εισαγωγής των αποφοίτων λυκείου στα Τμήματα του Γ.Π.Α. εάν απορροφήσουμε Τμήματα Τ.Ε.Ι.

6.  Το Τμήμα Ιχθυολογίας & Υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να έχει έδρα το Γ.Π.Α. καθόσον υπάρχει απόφαση της Συγκλήτου (βλ. συνημμένο αρχείο), υπάρχει άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο στο Γ.Π.Α. που διαθέτει 3 μέλη Δ.Ε.Π. και 1 μέλος Ε.Τ.Ε.Π., με εκτροφές ιχθύων κ.ά. υδρόβιων οργανισμών, μεγάλων δυνατοτήτων και είναι κρίμα να απαξιωθεί και να ξεκινήσει Τμήμα από το μηδέν στην Άμφισσα.

7.  Όσον αφορά το Τ.Ε.Ι. Θήβας, το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics): είχε γίνει επί Πρυτανείας μου την περασμένη άνοιξη μία ανακοίνωση στη Σύγκλητο και ακολούθησε συνάντηση στο Υπουργείο των Πρυτανικών Αρχών του Γ.Π.Α. μαζί με τους δύο Κοσμήτορες και τις Πρυτανικές αρχές του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας παρουσία του Υπουργού και του Ειδικού Συμβούλου Παντελή Κυπριανού όπου συζητήθηκε η ενσωμάτωση του Τ.Ε.Ι. Θήβας στο Γ.Π.Α. και ο Πρύτανης του Γ.Π.Α. έθεσε την προϋπόθεση να στελεχωθεί άμεσα με 4 μέλη Δ.Ε.Π., να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών τουλάχιστον δώδεκα μαθήματα Γεωπονίας και το Τμήμα να μετονομαστεί σε Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, πενταετούς φοίτησης.  Σε αυτό συμφώνησε ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Θήβας.  Τα μαθήματα Γεωπονίας που προτάθηκαν ήταν τα εξής:  Βοτανική, Ζωοτεχνία, Διαχείριση και προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος, Δενδροκομία, Λαχανοκομία, Σύγχρονες Τάσεις στις Γεωργικές Καλλιέργειες, Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογία & Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών, Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών κ.ά.

8.  Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος είχε αποφασιστεί να λειτουργήσει σε συνέργεια με το Τ.Ε.Ι. Καρπενησίου με την στελέχωση 2-3 μελών Δ.Ε.Π.

9.  Όλα τα νέα Τμήματα θεωρώ ότι δεν μπορούν να δεχτούν φοιτητές πριν το ακ. έτος 2020-21.

Συμπερασματικά, θεωρώ ότι εάν εφαρμοστούν τα ανωτέρω που εντάσσονται στην στρατηγική ανάπτυξη του Γ.Π.Α. για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτροφικού τομέα της χώρας και την έξοδό της από την οικονομική κρίση, τις σύγχρονες τάσεις στις επιστήμες όσο και τον ανασχεδιασμό του Πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας (απορρόφηση Τ.Ε.Ι. από Α.Ε.Ι., ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.ά.), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο θα ενισχύσει τη θέση του και θα είναι το αρματαγωγό και η ναυαρχίδα που θα διδάσκει και θα ερευνά ότι αφορά τη γεωργία και τα τρόφιμα στην χώρα μας και το εμβληματικό Πανεπιστήμιο που θα ασχολείται με την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή σε όλο το γεωτεχνικό φάσμα της Ελλάδας.

Γεώργιος Θ. Παπαδούλης, τ. Πρύτανης Γ.Π.Α.

 

 

Συνημμένα:
Πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε τα συνημμένα αρχεία