Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

#78
Mαρία Φραγκίσκου
Συμμετέχων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ (συνεδρία 393/3.10.2018)

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημέρωσε τα μέλη της Συνέλευσης για το Σχέδιο Νόμου το οποίο έχει κατατεθεί σε διαβούλευση με τίτλο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Συνέλευσης διαπιστώθηκαν τα εξής:

1.      Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου καταργεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και επιβάλει χωρίς καμία συζήτηση τετελεσμένες αποφάσεις

2.      Εκπονήθηκε χωρίς ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά κριτήρια, γεγονός που μπορεί να  οδηγήσει στη σημαντική υποβάθμιση του Πανεπιστημίου μας και στην αλλοίωση του Γεωπονικού χαρακτήρα του, ο οποίος είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένος

3.      Προωθεί την ανισομερή ανάπτυξη του Γ.Π.Α, δημιουργώντας 3 νέα καθαρά οικονομικά τμήματα

4.      Δε συνοδεύεται από ουσιαστική μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για τα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα που δημιουργούνται

5.      Δε λαμβάνει υπόψη του τις υφιστάμενες υποδομές οι οποίες οριακά εξυπηρετούν τους υπάρχοντες φοιτητές του Ιδρύματος

6.      Είναι εμφανής ο κίνδυνος τα νέα Τμήματα να καταστούν Τμήματα χαμηλής επιλεξιμότητας και ακαδημαϊκής ποιότητας.

7.      Ο ορισθείς χρόνος διαβούλευσης είναι καθαρά προσχηματικός, αφού εντός 8 ημερών δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τόσο καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον του Ιδρύματός μας και των αποφοίτων μας

8.      Δημιουργεί γεωπονικά τμήματα χωρίς κανέναν σχεδιασμό σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, γεγονός που αποδυναμώνει τα ήδη υφιστάμενα, σπαταλώντας κατ’ αυτό τον τρόπο  πόρους και υποδομές

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη την αδιαμφισβήτητη προσφορά του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ελληνική Γεωργία και Κοινωνία για 100 σχεδόν έτη, προσφορά που δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί από κανέναν, πολύ δε περισσότερο από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας

αποφασίζουμε ομόφωνα και ζητούμε από τη Σύγκλητο:

1.      Να ζητήσει τη συνολική απόσυρση του Νομοσχεδίου

2.      Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, να απαιτήσει την απόσυρση του Νομοσχεδίου στο μέρος που αφορά στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον επαναπροσδιορισμό των σχετικών διατάξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα (ενός μηνός) μετά από απόφαση των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου μας

3.      Εάν δεν συμβεί τίποτα από τα ανωτέρω, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, αφού ενημερώσει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα στο σύνολό της, να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να οργανώσει συνέντευξη τύπου για την ενημέρωση της Κοινωνίας και να προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος.

Συνημμένα:
Πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε τα συνημμένα αρχεία