Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

#70

Tο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, μετά από ομόφωνη Απόφαση που λήφθηκε στο πλαίσιο συζήτησης εκτός Ημερησίας Διάταξης πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσής του, επιθυμεί να εκφράσει –

Α. Την εντονότατη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το προτεινόμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» καταρτίστηκε ΧΩΡΙΣ τη συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των Ιδρυμάτων που αφορά

Β. Την αντίθεση και διαφωνία του απέναντι στις προτεινόμενες συγχωνεύσεις Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Πανεπιστήμια και ιδρύσεις νέων, εξαιρετικά εξειδικευμένων, Τμημάτων, ειδικότερα όσον αφορά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 15, 16 και 17 σχετικά με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιπλέον, επιθυμεί να γνωστοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης, παλιότερη ειλημμένη Απόφαση της Συνέλευσής του σχετικά με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση – διεύρυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (επισυνάπτεται).

 

Συνημμένα:
Πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε τα συνημμένα αρχεία