Απάντηση στο: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

#181
Χρήστος Παπαδάς
Συμμετέχων

Παρατήρησα και από την πλευρά μου το πρόβλημα που αντιμετώπισε η κα Ταμπακάκη. Φαίνεται ότι παρουσιάζεται τυχαία αλλά λύνεται με έξοδο του χρήστη και επανείσοδο του.

Είμαστε στη διάθεσή σας για ότι άλλο προκύψει,

Χρήστος Παπαδάς
Διοικητικός Υπεύθυνος
Τμήμα Δικτύων-Διαδικτύου
τηλ: 210-5294915
φαξ: 210-5294890
email: webmaster@aua.gr

Ιερά Οδός 75
11855 Αθήνα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών