Απάντηση στο: Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος Απάντηση στο: Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος

#125
Ροίκος Θανόπουλος
Συμμετέχων

Αγαπητά μέλη της Παν. Κοινότητας,

Σας στέλνουμε συνημμένα πρόταση για τη δημιουργία Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης στη Διεύθυνση Αγροκτημάτων, Κηποτεχνίας και Περιβάλλοντος λόγω του ιδιαίτερου διοικητικού φορτίου που αντιμετωπίζει.

Χριστίνα Μιγκίρου, Στράτος Κάναρος και Ροίκος Θανόπουλος

Επίσης στη σελίδα 2 του Οργανογράμματος η Διεύθυνση Αγροκτημάτων, Κηποτεχνίας και Περιβάλλοντος φαίνεται να ανήκει στην Γενική Δ/νση Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Αγροκτημάτων ενώ στη σελίδα 19 αναφέρεται η Γενική Δ/νση Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών χωρίς τα Αγροκτήματα.
Δεν γνωρίζουμε πια είναι η σωστή διατύπωση αλλά σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Αγροκτημάτων, Κηποτεχνίας και Περιβάλλοντος δεν μπορεί να υπάγεται σε μια κοινή Γενική Διεύθυνση με τις Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες λόγω μη συνάφειας των αντικειμένων. Δηλαδή δεν μπορεί να προΐσταται της Δ/νσης Αγροκτημάτων ένας ΠΕ Οικονομικού ή Μηχανικών γιατί η διοίκηση των Αγροκτημάτων και της Κηποτεχνίας απαιτούν ΠΕ Γεωπονικού. Φυσικά ισχύει και το αντίθετο. Προτείνεται λοιπόν η Διεύθυνση Αγροκτημάτων, Κηποτεχνίας και Περιβάλλοντος να λειτουργεί ως αυτόνομη Διεύθυνση
Με εκτίμηση
Ροίκος Θανόπουλος

Συνημμένα:
Πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε τα συνημμένα αρχεία