Απάντηση στο: Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος Απάντηση στο: Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος

#115

Μια πρόταση που αφορα στις αρμοδιότητες του γραφειου Γραφείο εκτέλεσης Προμηθειών:

Μπορει να αποδειχθει πολυ χρησιμη η προβλεψη της δυνατοτητας δημιουργιας μέσω του Γραφείου εκτέλεσης Προμηθειών μιας εικονικής αποθηκης αναλωσίμων (virtual consumables store).

Ο ρόλος μιας τέτοιας εικονικής αποθήκης (κατα τα πρότυπα ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων του εξωτερικου), ειναι να πραγματοποιει standard διαγωνισμους προσφορών για την προμήθεια των πιο κοινών αντιδραστηρίων, πλαστικών, γυαλικών και λοιπών αναλωσίμων που χρησιμοποιουν τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου και τα ερευνητικα προγραμματα (προδιαγραφές και είδη μπορουν εύκολα να καταγραφούν με εισήγηση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας). Με τον τρόπο αυτό η εικονική αποθηκη του ΓΠΑ μπορει να διαθέτει προς όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας εναν κατάλογο αναλωσίμων από συγκεκριμένους μειοδότες και σε συγκεκριμένες τιμές, ο οποίος εύκολα μπορει να ξεπερασει το 80-90% των αναγκών τους και  μπορει να ανανεώνεται και να συμπληρώνεται συνεχώς.

Εφόσον οι υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων και εργαστηρίων επιλέγουν απο αυτον τον κατάλογο δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν διαγωνισμό (εχει ηδη πραγματοποιηθει με τη μεγιστη τυπικότητα και διαφάνεια) και αγοράζουν απευθείας τα αντίστοιχα αναλώσιμα μέσω της εικονικής αποθήκης. Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται απο τις προδιαγραφές ή τα είδη του καταλόγου προβαίνουν στους προβλεπόμενους διαγωνισμους.

Ο στόχος που επιτυγχάνεται ειναι η δραματική μειωση διαγωνισμών στο ΓΠΑ (σε αριθμό και όγκο ειδών), η αποφόρτιση του ΕΛΚΕ, η μείωση των καθυστερήσεων στην απόκτηση των αιτούμενων ειδών και ο καλύτερος έλεγχος των ιδιων των διαγωνισμών.

Πιθανα να υπάρχουν τεχνικά και κανονιστικά κωλύματα στην άμεση δημιουργία μιας τέτοιας εικονικής αποθήκης αλλα πιστεύω οτι μπορει να αποδειχθεί πολυ χρήσιμη η πρόβλεψη δυνητικής δημιουργίας της στο οργανόγραμμα.

Με εκτίμηση

Κώστας Οιχαλιώτης