Απάντηση στο: Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος Απάντηση στο: Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος

#106

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αφού καταρχήν ευχαριστήσω τις Πρυτανικές αρχές για την ανάρτηση προς διαβούλευση του Οργανογράμματος, καταθέτω το επισυναπτόμενο με σχόλια και επισημάνεις. Σε κάποιες από τις τελευταίες έχω αναφερθεί και σε ορισμένα θέματα διατύπωσης και τυπογραφικών λαθών, ασφαλώς με κάθε σεβασμό στη μεγάλη προσπάθεια που βεβαίως απαιτεί η σύνταξη ενός τόσο σύνθετου κειμένου. Ωστόσο ακριβώς για τον λόγο αυτόν, θα ήταν νομίζω ιδιαίτερα εποικοδομητικό εάν θα μπορούσαμε με τη συμβολή όλων, να το διαμορφώναμε ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς, όχι μόνο ως περιεχόμενο αλλά και ως κείμενο.

Συνημμένα:
Πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε τα συνημμένα αρχεία