Απαντήστε σε: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» Απαντήστε σε: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

#88
Δήμητρα Δαφερερα
Συμμετέχων

Με αφορμή τη διαβούλευση για το Νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων αφορά την «εξέλιξη» του ΓΠΑ, κοινοποιείται σχετικό απόσπασμα Πρακτικών της κατά τις 31/5/2018 Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ΕΔΙΠ & ΕΕΠ Γ.Π.Α. “Κων/νος Κατσίμπας”:

«Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του Ιδρύματος, τη σημερινή του δυναμική και τις διαφαινόμενες αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, προτείνουμε κάθε μεταβολή του χαρακτήρα του ΓΠΑ να σέβεται και να διαφυλάττει τα σημερινά κατοχυρωμένα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων και σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο να παρέχει και νέα πτυχία, αυτά να εντάσσονται στα γεωτεχνικά και συναφή αντικείμενα. Κάθε μεταβολή του χαρακτήρα και της διάρθρωσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη διασφάλιση της θέσης που κατέχει σήμερα και την απρόσκοπτη προσφορά γνώσης και ερευνητικής καινοτομίας προς τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει (επιστήμες φυτικής και ζωικής παραγωγής, υδατοκαλλιέργεια, βιοτεχνολογία, γεωργική μηχανική, διαχείριση των φυσικών πόρων, επιστήμη των τροφίμων, διατροφή, αγροτική οικονομία) υποστηρίζοντας τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας και διεθνώς».