Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»: Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο «Αδαμάντιος Κοραής»

Το ΓΠΑ και το "σχέδιο Αθηνά"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο κείμενο.

Δημήτριος Μπουράνης

Σχέδιο "Αθηνά"

                                                                                ΣΧΕΔΙΟ  «ΑΘΗΝΑ»

   Είμαι φοιτητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στο τμήμα «Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής» (ΕΦΠ) και διάβασα για το σχέδιο «Αθηνά» σε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε γνωστή εφημερίδα. Σας αποστέλλω αυτό το μήνυμα με σκοπό να σας ενημερώσω με τις απόψεις μου σχετικά με τις αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν.

Αξία πανεπιστήμιου

Η γνώμη μου για το ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο  «Αδαμάντιος Κοραής» αν  υποβαθμίζετε η αξία  του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνάς  τότε δεν είναι και καλή η κίνηση του υπουργείου.

Σελίδες