Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»

Η Πρυτανεία του Ιδρύματος μετά από συνάντηση με τους Προέδρους των Τμημάτων με θέμα το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και την αναδιοργάνωση του Ιδρύματος, αποφάσισε το άνοιγμα του παρόντος δικτυακού τόπου, όπου τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (ατομικά ή συλλογικά) θα μπορούν μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου 2013 να καταθέτουν τις προτάσεις τους για:

1. Την τοποθέτηση του Πανεπιστημίου μας στο νέο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο «Αδαμάντιος Κοραής».
2. Τη δημιουργία σχολών στο Πανεπιστήμιό μας σύμφωνα με τους Νόμους 4009/11 και 4076/12.

Για την αξιολόγηση των όποιων προτάσεων και τη διαμόρφωση συνολικής πρότασης προς τη Σύγκλητο, έχει ορισθεί επιτροπή αποτελούμενη από τους Προέδρους των Τμημάτων.


 

Πως μπορούμε να συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις

Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις υποβάλλοντας τις προτάσεις τους καθώς και σχολιάζοντας τις προτάσεις που έχουν ήδη αναρτηθεί. Σε όλες τις αναρτήσεις αλλά και στα σχόλια, εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του συντάκτη και η ημερομηνία υποβολής.

Για την υποβολή μιας πρότασης, επιλέγουμε “Υποβολή πρότασης” από το κύριο μενού. Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται, επιλέγουμε τη διαβούλευση στην οποία επιθυμούμε να ενταχθεί η πρότασή μας. Ακολούθως, συμπληρώνουμε τον τίτλο και το κυρίως κείμενο της πρότασης. Τέλος, προαιρετικά, επισυνάπτουμε τα συνοδευτικά αρχεία μας. Πατώντας το πλήκτρο “Αποθήκευση”, γίνεται η ανάρτηση της πρότασης.

Για να σχολιάσουμε μία πρόταση, επιλέγουμε “Διαβουλεύσεις” από το κύριο μενού και αυτόματα οδηγούμαστε στη σελίδα των διαβουλεύσεων. Πατώντας στο όνομα μιας διαβούλευσης, μπορούμε να δούμε όλες τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε αυτή. Για να προβάλουμε το περιεχόμενο κάποιας από τις προτάσεις, επιλέγουμε τον τίτλο της πρότασης. Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται, κάτω από το περιεχόμενο της πρότασης, βλέπουμε τα σχόλια που έχουν υποβληθεί. Μετά το πέρας των σχολίων, ακολουθεί η φόρμα υποβολής νέου σχολίου. Σε αυτήν, συμπληρώνουμε τον τίτλο (προαιρετικά) και το κείμενο του σχολίου μας, ενώ μπορούμε να επισυνάψουμε αρχεία.