Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»: Δημιουργία σχολών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στα πλαίσια της Συζήτησης για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και πιο συγκριμένα για τη δημιουργία του Ομόσπονδου Πανεπιστημίου «Αδαμάντιος Κοραής» διεξήχθη διεξοδική συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων την 01.02.2013.

 

Πρόταση

Παρακαλώ να εξετάσετε την πρόταση η οποία βρίσκετε συνημμένη πιο κάτω, και να απαντήσετε επίσημα και με επιχειρήματα υπέρ ή κατά στα κύρια σημεία της.

Απόφαση ΓΣ του Τμήματος ΕΖΠΥ (18-2-2013)

Απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος ΕΖΠΥ  (18/2/2013)

 

Σχέδιο «Αθηνά».  

Η Γ.Σ. του Τμήματος  EZΠΥ συζήτησε διεξοδικά την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για ένταξη του Γ.Π.Α σε Πανεπιστήμιο με την επωνυμία «Αδαμάντιος Κοραής». Η διαλογική συζήτηση κατέληξε στην ομόφωνα εκφρασμένη θέση ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο και να λειτουργήσει ως Αυτόνομο Πανεπιστήμιο, αφού αποτελεί και το μοναδικό Γεωπονικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 

Σχέδιο ΑΘΗΝΑ - Δημιουργία Σχολών

Αθήνα 19/2/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

            Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο την τρέχουσα χρονική περίοδο βρίσκεται ενώπιον μίας “απειλής” (Σχέδιο ΑΘΗΝΑ) και μίας σημαντικής πρόκλησης (Δημιουργία Σχολών) που από τις έως τώρα πολύ περιορισμένες αντιδράσεις (εννοώ συμμετοχή στο διάλογο μέσω διαδικτύου) των μελών ΔΕΠ δεν φαίνεται να έχουμε συνειδητοποιήσει τις προθέσεις της Πολιτείας για το άμεσο και απώτερο μέλλον του Πανεπιστημίου μας.

Πρόταση Καθ. κ. Γεωργίου Ζέρβα (Τμήμα ΕΖΠ&Υ)

                                                                        Αθήνα 14/1/2013

 

 

                                                                        Προς

                                                                        Όλα τα Mέλη

                                                                        της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

 

Πρόταση φοιτητών 4ου έτους για το τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

Η χώρα μας ήταν πάντοτε στενά συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα. Στην εποχή μας, η ανάπτυξη, η ενίσχυση και η αναδιάρθρωση του  πρωτογενούς τομέα φαίνεται πως είναι η μοναδική διέξοδος από την κρίση. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω είναι αναγκαία η συμβολή της επιστήμης της γεωπονίας. Η γεωπονία αποτελεί μια πολυδιάστατη επιστήμη που αποτελείται από επιμέρους κλάδους όπως είναι η γεωργική παραγωγή (τόσο φυτική όσο και ζωική), η παραγωγή τροφής και ενέργειας, καθώς και η μετάδοση της γνώσης και βελτίωση των βιολογικών συστημάτων.

Απόφαση ΓΣ τμήματος Αγρ.Οικονομίας και Ανάπτυξης

επισυνάπτω την απόφαση του τμήματος ΑΟΑ για σχέδιο ΑΘΗΝΑ και Σχολές

Απάντηση στην πρόταση του Δ.Ε για μετεξέλιξη της ΓΒ σε Τ.Β.Β

    Θεώρουμε πως το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι ανοικτο στις προκλήσεις τις εποχής μας γι' αυτό συγκατατιθέμεθα στην ανωτέρα πρόταση, πολλοί εξ ημών με ενθουσιασμό , πιστεύοντας ότι η δημιουργία αυτού του τμήματος με αυτές τις προδιαγραφές, εφάμιλλες των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου συνάδει με τα όνειρα πολλών Ελλήνων φοιτητών . Αυτό το τμήμα , αν δημιουργηθεί θα υλοποιήσει τους στόχους πολλών νεών οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να μεταβούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Σελίδες