ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στα πλαίσια της Συζήτησης για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και πιο συγκριμένα για τη δημιουργία του Ομόσπονδου Πανεπιστημίου «Αδαμάντιος Κοραής» διεξήχθη διεξοδική συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων την 01.02.2013.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θεωρεί ότι δεν προσφέρει καμία αξία η ενσωμάτωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε αυτό το νέο Ομόσπονδο Πανεπιστήμιο, αλλά το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομο. Στα πλαίσια της συνεργασίας το Τμήμα βλέπει κοινά επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα μόνο με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Στα πλαίσια της δημιουργίας Σχολών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, η Γενική Συνέλευση Τμήματος θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν 3 Σχολές οι οποίες να έχουν έναν ικανοποιητικό αριθμό ΔΕΠ η κάθε μία. Η πρώτη Σχολή θα μπορούσε να είναι αυτή των κατ’ εξοχήν Γεωπονικών Επιστημών,  Η δεύτερη αυτή των Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας όπου εκεί θα εντάσσονται το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και το προτεινόμενο αναμορφωμένο Τμήμα Βιοτεχνολογίας ενώ στην Τρίτη Σχολή θα μπορούσε να ενταχθεί το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης αλλά και ένα Τμήμα που να αφορά το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.