ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΕΔΙΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ

Προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΓΠΑ

Σας καταθέτουμε τις θέσεις του Συλλόγου ΕΕΔΙΠ ΓΠΑ "Κων/νος Κατσίμπας" για το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος: Σπ. Ρίζος

Η Γεν. Γραμματέας: Γαρ. Τζίχα