Απόφαση ΓΣ του Τμήματος ΕΖΠΥ (18-2-2013)

Απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος ΕΖΠΥ  (18/2/2013)

 

Σχέδιο «Αθηνά».  

Η Γ.Σ. του Τμήματος  EZΠΥ συζήτησε διεξοδικά την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για ένταξη του Γ.Π.Α σε Πανεπιστήμιο με την επωνυμία «Αδαμάντιος Κοραής». Η διαλογική συζήτηση κατέληξε στην ομόφωνα εκφρασμένη θέση ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο και να λειτουργήσει ως Αυτόνομο Πανεπιστήμιο, αφού αποτελεί και το μοναδικό Γεωπονικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 

Στη συζήτηση κυριάρχησαν ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια που επέβαλαν μια τέτοια ενοποίηση. Πού βρίσκεται και πώς τεκμηριώνεται η επιστημονική συνάφεια μεταξύ οικονομικών κατά κύριο λόγο Πανεπιστημίων και ενός Γεωπονικού, που θεραπεύει διαφορετικά και αυτοτελή αντικείμενα;

Ιδιαίτερα τονίστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, που είναι από τις μοναδικές περιπτώσεις Πανεπιστημίων, τουλάχιστον  στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, συγκεντρωμένου σ ένα κατά γενική ομολογία αξιοζήλευτο campus και το οποίο  διαχειρίζεται αυτόνομα τους χώρους και την περιουσία του. Σταθμός,  στη σχεδόν ενός αιώνα πορεία του,  η εξέλιξη του, το 1989, σε Πανεπιστήμιο και η συνεχής καταξίωσή του στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Στο όνομα ποιας και τι είδους προόδου ανακόπτεται η δυναμική του και επιχειρείται ένα πισωγύρισμα;

Το Τμήμα ΕΖΠΥ εκφράζει την έντονη πεποίθηση  το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να διατηρήσει την αυτοτέλειά του για να μπορέσει, σε καιρούς δύσκολους για τη χώρα, να ανταπεξέλθει στο ρόλο του, ως βασικού   μοχλού στην ανάπτυξη της οικονομίας του πρωτογενούς τομέα, που επιτακτικά επιβάλλεται από τους καιρούς. Πώς θα μπορούσε  να ανταπεξέλθει σ αυτό το ρόλο,  που  η ίδια η κοινωνία  ζητά, αν θα βρεθεί στον γραφειοκρατικό κυκεώνα ενός νέου, ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου που για καιρό θα ψάχνει την ταυτότητα και το βηματισμό του; Θα χαθεί πολύτιμος χρόνος και κυρίως θα χαθεί η δυναμική, που έχει αναπτυχθεί έντονα τελευταία. Έτσι, πεποίθηση όλων των μελών του Τμήματος είναι ότι η αυτονομία του θα πρέπει όχι μόνο να μην καταργηθεί, αλλά αντίθετα να ενισχυθεί.

Αν πραγματικοί λόγοι οικονομίας επιβάλλουν τελικά μια συγχώνευση αυτή θα μπορούσε να γίνει μόνο με ομοειδείς Σχολές ή Τμήματα άλλων  Σχολών, διατηρώντας τον Γεωπονικό του χαρακτήρα, αφού είναι το μοναδικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Χώρας.

 

Δημιουργία Σχολών.

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση σχετικά με το θέμα δημιουργίας Σχολών στο ΓΠΑ, το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, ασκώντας το δικαίωμα του «αυτοπροσδιορισμού του» πιστεύει ότι υπάρχει «εκλεκτική συγγένεια» μεταξύ αυτού και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και για το λόγο αυτό υποστηρίζει τη δημιουργία Σχολής που να έχει ως βάση τα δύο παραπάνω Τμήματα.  Η πρόταση αυτή βασίζεται σε επιστημονικά (σχέση μεταξύ ποιότητας πρωτογενούς προϊόντος και τελικής ποιότητας αυτού) και εκπαιδευτικά  (παροχή ολοκληρωμένης και διεπιστημονικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε θέματα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών για  την παραγωγή  ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικών τροφίμων που θα βασίζεται στη γνώση της Φυσιολογίας, Γενετικής , Διατροφής και Υγιεινής των εκτρεφόμενων ζώων και υδρόβιων οργανισμών) κριτήρια και συνάδει με το διεθνές «γίγνεσθαι» και την παρουσία αντίστοιχων Σχολών και Τμημάτων “Animal and Food Science” σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά κλπ.

Επισημαίνεται ότι δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος εξέφρασαν την άποψη της μετεξέλιξης αυτού καθεαυτού του Τμήματος ΕΖΠΥ σε Σχολή.

 

 

 

Συνημμένα: