«Τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων, ἡμεῖς ἅδωμεν»

Κ. Πρύτανη

Απευθύνομαι σ’ εσάς γιατί το χαλεπό τούτο χρόνο είσαστε ο μόνος εκλεγμένος απ’ όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα (συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών) θεσμικός εκπρόσωπός της. Γνωρίζουμε όλοι ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά διαβουλεύσεων για το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο που μας εντάσσει το Υπουργείο παιδείας μαζί με τρία Πανεπιστήμια Οικονομικών και Κοινωνικών σπουδών – Οικονομικό – Πάντειο – Πειραιώς και το Χαροκόπειο. Ο πρόσφατος νόμος 4009/2011 ορίζει τους λόγους συγχώνευσης και τη διαδικασία που ακολουθείται. Για κανένα από τους λόγους και με προφανή παράβαση της διαδικασίας, που θεωρείται και αντισυνταγματική, προτείνεται η ένταξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σ’ αυτό το άνομο και άγνωστο για τα Ελληνικά δεδομένα μόρφωμα.

Τα περισσότερα Τμήματα (όλα όσα έχουν συζητήσει μέχρι σήμερα το σχέδιο «Αθηνά») αποφάσισαν στις Γενικές Συνελεύσεις τους να απορρίψουν τη συγχώνευση του ΓΠΑ στο ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο. Η πρόταση της Πρυτανικής αρχής ποια είναι;

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου, το οποίο δεν αποδέχεται τη συγχώνευση του, έχει τοποθετηθεί αρνητικά επισήμως δύο φορές (4/2 και 18/2) και έχει ζητήσει από τα μέλη του να βρίσκονται σε εγρήγορση. Γιατί δεν ενημερώνετε για τις εξελίξεις την Πανεπιστημιακή μας κοινότητα έστω και τώρα, αν και το πρόβλημα συζητείται ημιεπίσημα για ένα τουλάχιστον εξάμηνο;

Θεωρείτε ότι η παραπομπή του θέματος της συγχώνευσης μας, σε ηλεκτρονικό διάλογο, χωρίς πρόταση από την ηγεσία του Πανεπιστημίου, με ταυτόχρονη συζήτηση για τη δημιουργία Σχολών, είναι ο καταλληλότερος χειρισμός; Απ’ όσο γνωρίζω σε κανένα άλλο από τα συγχωνευόμενα Πανεπιστήμια δεν έχει αρχίσει οργανωμένος διάλογος για τη συγκρότηση Σχολών. Γιατί άραγε; Μήπως επειδή αυτός ο διάλογος λειτουργεί σαν έμμεση διάλυση των Πανεπιστημίων - συναίνεση στη συγχώνευση τους ως Σχολών στο «Αδαμάντιος Κοραής»;

Ο κίνδυνος υποβάθμισης του Πανεπιστημίου μας είναι «επί θύραις» με τη συμπλήρωση του κύκλου

μείωση των προϋπολογισμών των 2011και 2012,

λεηλασία των αποθεματικών το 2012,

προσπάθεια ένταξη της ακίνητης περιουσίας στο ΤΑΙΠΕΔ 2012,

κατάργηση του Ειδικού Ταμείου το 2013,

νέα μείωση του προϋπολογισμού με το μεσοπρόθεσμο 2012 – 2016

ένταξη στο «Αδαμάντιος Κοραής»

τη στιγμή που η αναβάθμιση του είναι απαραίτητη για την ανόρθωση της Ελληνικής οικονομίας με την αύξηση της Αγροτικής παραγωγής και την εξασφάλιση εργασίας στην κοινωνία. Η ημερίδα 16-17/2/2013 με τη μαζική συμμετοχή αγροτών και Γεωπόνων καθώς και τη σημαντική παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ πρέπει να σας προβληματίσει.

Ο διάλογος για τη σύσταση Σχολών στο ΓΠΑ, αυτή τη στιγμή θεωρείται ανεπίκαιρος για τους παρακάτω λόγους:

  1. Το ίδρυμα βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω της προτεινόμενης ένταξής του στο περίεργο μόρφωμα με το σπουδαίο όνομα «Αδαμάντιος Κοραής».
  2. Απαιτείται η μέγιστη συσπείρωση όλων των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας στο αίτημα της διατήρησης του χαρακτήρα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.
  3. Η πιθανή διατύπωση, έστω και προσωπικών απόψεων μελών ή φορέων της Πανεπιστημιακής κοινότητας για ίδρυση Σχολών αυτή τη στιγμή, σε έναν οργανωμένο διάλογο, θα αποτελέσουν επιχειρήματα  και θα τύχουν επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από όσους έχουν σαν στόχο την απώλεια επιστημονικών αντικειμένων με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση ή και την κατάργηση του ΓΠΑ για «ίδιους» λόγους, σε βάρος της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
  4. Η συζήτηση για ίδρυση Σχολών απαιτεί νηφάλιο ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα απορροφήσει προστριβές και εντάσεις και θα μηδενίσει προσωπικές επιδιώξεις. Οι πρώτες αρνητικές επιπτώσεις έχουν ήδη εμφανιστεί.
  5. Η ίδρυση Σχολών σηματοδοτεί γενικότερη διοικητική, ερευνητική και εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που απαιτούν οικονομικούς πόρους, σε περίοδο κρίσης και δεινής οικονομικής θέσης του ΓΠΑ.
  6. Η λειτουργία Σχολών διαφορετικών των λειτουργούντων Τμημάτων θα δημιουργήσει έντονα προβλήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του ΓΠΑ, σε περίοδο ιστορικής ανεργίας στους νέους Γεωπόνους και αθέμιτου ανταγωνισμού από παρεμφερείς κλάδους χαμηλότερου επιπέδου σπουδών λόγω της γενικευμένης ανεργίας στους νέους επιστήμονες.

Γι’ αυτό

Σας παρακαλώ να αποσύρετε την πρόταση του διαλόγου για την ίδρυση Σχολών  άμεσα, πριν τη δημιουργία δυσμενούς κλίματος και συνεπειών.

Η διεξαγωγή της συζήτησης για την ίδρυση και το αντικείμενο των Σχολών μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν εκλείψει το πρόβλημα της ένταξης του ΓΠΑ, με την ανάλογη σοβαρότητα, διάθεση χρόνου και επιστημονική ενάργεια που απαιτείτε. Το ΓΠΑ είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύθηκε το 1920 και  με την Υφιστάμενη νομοθεσία διοικείται από Σύγκλητο συγκροτούμενη από τον Πρύτανη και τους Προέδρους (Κοσμήτορες) των Τμημάτων (Σχολών) του. Τα Τμήματα (Σχολές) διαθέτουν κατευθύνσεις σπουδών (Προγράμματα Σπουδών) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Πρόσφατα συγκροτήθηκε και το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Επομένως είναι τυπικά απόλυτα εναρμονισμένο με το ισχύον νομικό καθεστώς.

Σας προτρέπω να ενημερώσετε την Πανεπιστημιακή κοινότητα του ΓΠΑ σχετικά με το ιστορικό και τις εξελίξεις της ένταξης σε ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, και να δεχθείτε τις απόψεις όλων των μελών της, με τη σύγκλιση συνέλευσης Πανεπιστημίου. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχύσετε την αντιπροσωπευτική και διαπραγματευτική σας ισχύ. Οι απόψεις που θα διατυπωθούν στη Συνέλευση του Πανεπιστημίου, οι αποφάσεις των Γ.Σ των Τμημάτων και η τελική απόφαση της Συγκλήτου θα σας οπλίσουν με στιβαρά επιχειρήματα και εναλλακτικές προτάσεις για τη διάσωση του Πανεπιστημίου.

 

19/02/2013                                                                Με σεβασμό στο αξίωμά σας

 

                                                                                                Χρήστος Στεφάνου

Συνημμένα: