Το ΓΠΑ και το "σχέδιο Αθηνά" - 2ο Μέρος

Σχόλια

Νομίζω πως η μετεξέλιξη του τμήματος ΓΒ σε "Βιοτεχνολογίας και Βιοσυστημάτων" έχει θετικές προοπτικές και είναι μια καλή ιδέα. Επίσης προτείνεται από τους καθηγητές ενας πολύ ωραίος τρόπος για την ομαλή μετάβαση των φοιτητών. Νομίζω πως η πρόταση των καθηγητών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ'όψιν!