κύρος Γεωπονικού Πανεπιστημίου

    Το κύρος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου,το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης,η οργάνωση,η διοίκηση και η αναγνώριση απο την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα ήταν οι λόγοι που με οδήγησαν να φοιτήσω στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.Είναι άδικο και επικύνδινο λόγω κρίσης να πειραματίζεται η κάθε πολιτική ηγεσία σε αυτό το πρότυπο εκπαίδευσης .Την στιγμή μάλιστα που έχουμε ανάγκη σαν κράτος και σαν έθνος στην πρωτογενή παραγωγή που είναι η μόνη μας ελπίδα να βγούμε απο την κρίση.

    Για του πιο πάνω λόγους είμαι όχι μόνο αντίθετη αλλά και θυμωμένη για τα διαρρέοντα περί διοικιτικής ή άλλης μεταρρύθμισης.

Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα                                                                                                                                                                                   φοιτήτρια του τμήματος επιστήμης φυτικής παραγωγής