Σχέδιο "Αθηνά"

                                                                                ΣΧΕΔΙΟ  «ΑΘΗΝΑ»

   Είμαι φοιτητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στο τμήμα «Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής» (ΕΦΠ) και διάβασα για το σχέδιο «Αθηνά» σε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε γνωστή εφημερίδα. Σας αποστέλλω αυτό το μήνυμα με σκοπό να σας ενημερώσω με τις απόψεις μου σχετικά με τις αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν.

   Καταρχάς, με ποιον γνώμονα θα γίνουν τέτοιες αλλαγές στις διοικήσεις των ιδρυμάτων και κυρίως στο πανεπιστήμιο μας, το οποίο τόσο σε γνωστικό επίπεδο, δεν έχει κάτι κοινό με τα προαναφερθέντα στα άρθρα, όσο και σε τοποθεσία όπου βρίσκεται σε ουδέτερη και απόμακρη θέση με τα υπόλοιπα (δεδομένου ότι γίνεται αναφορά σε κοινή χρήση εργαστηρίων και αμφιθεάτρων από φοιτητές άλλων πανεπιστημίων, γεγονός που δεν εξυπηρετεί στην προκειμένη κατάσταση ουδένα φοιτητή). Θεωρώ ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (και όχι Υπερπανεπιστήμιο όπως αναμένεται να μετονομαστεί) Αθηνών πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί στο ακέραιο και αυτόνομα, χωρίς προσμίξεις και συγχωνεύσεις.

   Σε τι ακριβώς αποσκοπεί το πρόγραμμα «Αθηνά»; Για ποιο λόγο διαφοροποιούνται το Μετσόβιο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών; Τι αντίκτυπο θα έχουν όλα αυτά στη λειτουργία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στους φοιτητές του; Παρόμοια επιστολή έστειλα και στο Υπουργείο Παιδείας, από το οποίο ακόμα αναμένω μίαν ικανοποιητική απάντηση.

   Στο υπερπανεπιστήμιο το οποίο αναμένεται να δημιουργηθεί θα πρέπει να εντάσσονται είτε όλες οι σχολές (συμπεριλαμβανομένων δηλαδή του Μετσοβίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών) προκειμένου να υπάρχει «καλύτερη διοίκηση» όπως επιθυμείται να γίνει, είτε συναφή Πανεπιστήμια. Εκτός από την πρώτη περίπτωση όπου η ένταξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα είναι «αναγκαίο κακό», στην δεύτερη δεν υπάρχει δικαιολογία ένταξης. Ο διαχωρισμός των δύο προαναφερθέντων ιδρυμάτων κατ’ εμέ κ πολλούς συμφοιτητές μου αποτελεί καταδικαστέα διάκριση και δημιουργεί υποψίες κ ανησυχίες.

   Έως τώρα όλα τα ιδρύματα λειτουργούσαν ανεξάρτητα, τι είδους πρόβλημα δημιουργήθηκε και προκαλεί τώρα τη συγχώνευση τους που ως αποτέλεσμα θα έχει αν μη τι άλλο την υποβάθμιση των μαθημάτων και την δυσλειτουργία των ιδρυμάτων; Πόσο επιτακτικό κρίνεται αυτό το πρόβλημα ώστε να οδηγήσει στα παραπάνω;

    Οι θέσεις μου ως φοιτητής όπως αναφέρονται και παραπάνω συνοψίζονται παρακάτω:
   1)είτε στο υπερπανεπιστήμιο να ενταχτούν ΟΛΑ τα ιδρύματα χωρίς εξαιρέσεις που θα δημιουργήσουν εντάσεις και συναισθήματα,
   2) είτε στην περίπτωση που αυτό δεν γίνει το Γεωπονικό όπως και το Πανεπιστήμιο Αθηνών να απουσιάζουν από το εν λόγω σχέδιο, καθότι δεν υπάρχουν λογικά κριτήρια ένταξης τους.

 

Συνημμένα: